zmniejszony

Encyklopedia PWN

antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
Aralskie, Jezioro, kazachskie Arał tengyzy, Aral teņìzì, ros. Aralskoje morie, Aral'skoe more, uzb. Orol dengizi,
bezodpływowe, słone jezioro w Azji, w Kazachstanie i Uzbekistanie (Karakałpacja), na Niz. Turańskiej;
jeden z największych hydrowęzłów świata w południowym Egipcie na Nilu, powyżej Asuanu;
Comptona zjawisko, efekt Comptona, rozpraszanie komptonowskie,
rozpraszanie krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego (rentgenowskiego lub γ) na swobodnych lub słabo związanych w atomie elektronach;
czas faktycznie przepracowany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia