zmniejszony

Encyklopedia PWN

zool. proces biologiczny polegający na postępujących w czasie zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i narządów, których ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu.
ekon. zmniejszenie podaży wywołane zwiększeniem kosztów produkcji.
ekon. zmniejszenie popytu wywołane zmniejszeniem dochodów lub zmianą preferencji konsumentów.
operacyjne zmniejszenie pojemności klatki piersiowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia