zmiennoogniskowe

Encyklopedia PWN

fot. obiektyw, w którym przez zmianę wzajemnego położenia poszczególnych części układu opt. można zmieniać w sposób ciągły długość ogniskowej (w określonym dla danego obiektywu przedziale), a w konsekwencji kąt widzenia;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
kamera filmowa, kamera zdjęciowa,
przyrząd, zazwyczaj optyczno-mechaniczno-elektryczny (współcześnie także częściowo elektroniczny), do rejestrowania na taśmie filmowej obrazów obiektów znajdujących się w ruchu, — na taśmie filmowej (szerokość 16, 35, 65 lub 70 mm — w kamerach filmowych zawodowych; 8, 9,5 lub 16 mm — w kamerach filmowych amatorskich) przesuwanej skokowo, zwykle za pomocą mechanizmu chwytakowego;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
międzynar. konsorcjum, zał. 1910 w Japonii jako Asahi Optical Joint Stock Co. of Tokyo;
transfokator
[łac.],
film obiektyw zmiennoogniskowy (zoom; obiektyw fotograficzny) w kamerze film., umożliwiający uzyskanie w trakcie ujęcia efektu płynnego przybliżania się do filmowanego obiektu lub oddalania się od niego (efekt zbliżony do najazdu lub odjazdu kamery, bez konieczności jej przemieszczania);
Voigtländer
[fọ:ktländər],
firma znana z produkcji bardzo dobrej jakości opt. sprzętu fot.;
zoom
[zu:m; ang.] Wymowa,
fot. potoczna nazwa obiektywu zmiennoogniskowego, → obiektyw fotograficzny.

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia