zlokalizowane

Encyklopedia PWN

Ludwig
[lụ:twıś]
Carl Friedrich Wilhelm Wymowa, ur. 29 XII 1816, Witzenhausen, zm. 23 lub 24 IV 1895, Lipsk,
fizjolog niemiecki;
nieparzysta część zewn. narządów płciowych żeńskich u ssaków, zlokalizowana po dobrzusznej stronie przedsionka pochwy pomiędzy wargami sromowymi;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. kuj.-pomor.;
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
ocean, ocean światowy, wszechocean,
hydrol. słona powłoka wodna kuli ziemskiej, główna część hydrosfery, obejmująca ogół oceanów i mórz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia