zimową

Encyklopedia PWN

zabytek arch. w Petersburgu pochodzący z XVIII w., do 1905 gł. rezydencja carów rosyjskich;
umocnienia strefy na Płw. Apenińskim, zamykające dostęp z południowych Włoch do Rzymu, rozbudowa 1943–44 na rozkaz Hitlera (dł. ok. 200 km)
dwubój zimowy, biathlon, biatlon,
dyscyplina sportowa złożona z biegu narciarskiego połączonego ze strzelaniem;
szt. ogrod. ogród roślin egzotycznych, urządzany od XIX w. w budynku szklarniowym;
sezonowe obniżenie aktywności behawioralnej niektórych ssaków (np. niedźwiedzi, borsuków), niesłusznie utożsamiane z hibernacją, od której różni się brakiem głębokiej hipotermii (temperatura wnętrza ciała, obniżona o kilka stopni Celsjusza, pozostaje nadal znacznie wyższa od temperatury otoczenia) i mniejszym spowolnieniem procesów metabolicznych (u niedźwiedzia o 50%);
rannik zimowy, Eranthis hiemalis,
niska roślina o bulwiastym kłączu z rodziny jaskrowatych;
pokonywanie trudnego terenu górskiego z wykorzystaniem techniki wspinaczkowej i zwykle specjalnego sprzętu.
największa w świecie międzynarodowa impreza sportowa, o tradycjach antycznych, organizowana w starożytności i współcześnie co 4 lata, w innych epokach nieregularnie lub co rok;
dziedzina sportu, turystyki i rekreacji, obejmująca wiele odmian, których wspólną cechą jest poruszanie się na nartach.
Rastrelli Bartolomeo Francesco, Warfołomiej W. Rastrelli, ur. 1700, Paryż, zm. IV 1771, Petersburg,
architekt rosyjski, pochodzenia włoskiego.
Zawada Andrzej Maria, ur. 16 VII 1928, Olsztyn, zm. 21 VIII 2000, Warszawa,
alpinista, żeglarz, polarnik, z zawodu sejsmolog;
Petersburg, Sankt Petersburg, Sankt-Pietierbụrg, 1914–24 Piotrogród, 1924–91 Leningrad,
m. wydzielone, odrębny podmiot Federacji Ros., nad Newą i Zat. Fińską; stolica obwodu leningradzkiego.
m. w Japonii, w południowo-zachodniej części wyspy Hokkaido, na niz. Ishikari.
Albertville
[alberwịl] Wymowa,
m. w południowo-wschodniej Francji, w Sabaudii, w dep. Savoie, w Alpach Sabaudzkich, na wys. 345 m, przy ujściu rz. Arly do Isère.
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
anabioza
[gr. anabíōsis ‘ożywianie’],
życie utajone,
biol. odwracalny, przejściowy stan pozornej śmierci, występujący u organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych;
parametry orbity ziemskiej: mimośród, nachylenie płaszczyzny równika ziemskiego do płaszczyzny ekliptyki i położenie peryhelium w stosunku do wędrującego po ekliptyce punktu przesilenia wiosennego, warunkujące ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na poszczególnych równoleżnikach i w różnych porach roku.
Avercamp
[ạwerkamp]
Hendrick, zw. de Stomme [‘głuchy’], ur. przed 25 I 1585 (data chrztu), Amsterdam, zm. przed 15 V 1634 (data pogrzebu), Kampen,
malarz i rysownik holenderski;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
okres zimowych zabaw, maskarad, pochodów;
już miejscami zaczyna gościć wiosna.

Słownik języka polskiego PWN

zima «pora roku między jesienią a wiosną»
• zimowy
czas letni, zimowy «czas przesunięty na okres lata lub zimy o jedną godzinę w stosunku do czasu strefowego lub urzędowego»
gruszki zimowe «odmiany gruszek osiągające dojrzałość zimą w przechowalni»
jabłka zimowe «odmiany jabłek zbierane z drzew późną jesienią»
ogród zimowy «oszklone pomieszczenie, w którym hoduje się rośliny rosnące w cieplejszym klimacie»
przesilenie zimowe «przesilenie przypadające na koniec grudnia, gdy Słońce znajduje się najbliżej bieguna południowego»
sen zimowy «u niektórych zwierząt: stan ciągłego lub przerywanego snu trwający całą zimę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia