ziemski

Encyklopedia PWN

Ziemski Andrzej, ur. 2 IX 1950, Warszawa,
tancerz, baletmistrz, pedagog;
Ziemski Jan, ur. 2 I 1920, zm. 22 XII 1988, Lublin,
malarz;
Ziemski Karol Jan, pseud. Wachnowski, ur. 27 V 1895, Nasutów k. Lublina, zm. 17 I 1974, Londyn,
generał;
Ziemski Rajmund, ur. 30 VIII 1930, Radom, zm. 5 VIII 2005, Warszawa,
malarz;
zgromadzenie stanowe w państwie moskiewskim XVI–XVII w., składające się z Dumy Bojarskiej, najwyższego duchowieństwa, przedstawicieli szlachty i kupiectwa;
organ administracji rządowej; zał. 22 VII 1919 w celu przeprowadzenia reformy rolnej i przebudowy ustroju rolnego;
równoleżnik ziemski leżący w płaszczyźnie przechodzącej przez środek Ziemi i prostopadle do jej osi (osi przechodzącej przez bieguny geograficzne);
w dawnej Polsce urzędnik ziemski, przewodniczący sądu ziemskiego.
magnetyzm ziemski, geomagnetyzm,
zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią, także dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z ziemskim polem magnetycznym (polem geomagnetycznym).
duża posiadłość, własność ziemska.
zespół przepisów i praw określających XIV–XV w. warunki, na jakich właściciel dóbr osadzał w nich wolnego kmiecia;
w Polsce w XIII w. przywilej wydany przez króla dla wszystkich członków jednego lub kilku stanów w jednej dzielnicy lub ziemi (np. p.z. 1228 w Cieni).
określenie prawa polskiego, → prawo ziemskie.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
instytucje kredytu hipotecznego ziemskiego;
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;

Słownik języka polskiego PWN

ziemski
1. «dotyczący Ziemi»
2. «związany z życiem na Ziemi»
3. «dotyczący ziemi należącej do kogoś»
magnetyzm ziemski «ogół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią»
obywatel ziemski zob. ziemianin w zn. 2.
akta ziemskie, grodzkie «księgi sądowe prowadzone w Polsce od XIV w. przez sądy ziemskie lub grodzkie»
elipsoida ziemska «elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej kształtem i rozmiarami zbliżona do powierzchni Ziemi»
kula ziemska «Ziemia, glob ziemski»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
przyśpieszenie ziemskie «przyśpieszenie grawitacyjne ciała spadającego na Ziemię»
skorupa ziemska «zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia