ziemianin

Encyklopedia PWN

ziemianie, ziemiaństwo,
dziedzice dóbr, obywatele ziemscy, posiadacze wielkiej i średniej własności ziemskiej — warstwa społeczna wyodrębniona w toku procesów przeobrażeń społeczeństwa stanowego.
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
organizacja zrzeszająca związki ziemian, zawiązana 29 VII 1919;
Bniński Adolf Rafał Jan, hrabia, ur. 21 VIII 1884, Kosowo k. Gostynia, zm. VII 1942, Poznań(?),
działacz społ. i polit., ziemianin;
organizacja rolnicza, założona 1861 w Wielkim Księstwie Poznańskim, zrzeszająca ziemiańskie i chłopskie towarzystwa rolnicze;
Estrup
[ạ̈strup]
Jacob Brønnum Scavenius, ur. 16 IV 1825, Sorø, zm. 24 XII 1913,
polityk duński;
Lipski Wojciech, ur. 20 II 1805, Lewków k. Ostrowa Wielkopolskiego, zm. 22 VIII 1855, Kissingen,
działacz polit., ziemianin;
Niezabytowski Karol, ur. 4 XI 1865, Oleszewicze k. Grodna (Białoruś), zm. 26 XI 1952, Beckenham (Anglia),
działacz polit. i społ., ziemianin;
Popławski Tomasz August, ur. 30 VIII 1878, Łysołaje k. Lublina, zm. IX 1944, Warszawa,
działacz polityczny, ziemianin;
Radziwiłł Antoni Albrecht Wilhelm, ur. 30 X 1885, Berlin, zm. 18 XII 1935, Warszawa,
ziemianin;
Skirmunt Roman, ur. 1868, Porzecze (Pińskie), zm. 7 X 1939,
polityk, ziemianin;
Stecki Jan, ur. 22 III 1871, Siedliska k. Lubartowa, zm. 30 VI 1954, Bełżyce,
ziemianin, polityk, publicysta;
konserwatywne stronnictwo polit.;
Stroynowski, Strojnowski, Walerian, ur. 1759, Chodaczków k. Krzemieńca, zm. 12 IX 1834, Petersburg,
brat Hieronima, ekonomista;
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
Abrahamowicz Dawid, ur. 30 VI 1839, Targowica Polna k. Zaleszczyk (Ukraina), zm. 24 XII 1926, Lwów,
brat Adolfa, polityk, ziemianin;
Amadé László, ur. 26 VII 1703, Bős, zm. 22 XII 1764, Felbár,
poeta węgierski;
Batowski Aleksander Konstanty, ur. 22 III 1799, Lwów, zm. 10 I 1862, Odnów k. Lwowa,
galicyjski działacz polit., bibliofil, historyk, ziemianin;

Słownik języka polskiego PWN

ziemianin
1. Ziemianin, ziemianin «mieszkaniec Ziemi»
2. daw. «właściciel posiadłości ziemskiej»

• ziemiański
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia