zielonej inżynierii

Encyklopedia PWN

projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
GFP, ang. Green Fluorescent Protein,
zielone białko fluorescencyjne, zw. też białkiem zielonej fluorescencji, pochodzi z meduzy Aequoria victoria;
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
państw. wyższa uczelnia, zał. 2001, z siedzibą w Zielonej Górze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia