zielny

Encyklopedia PWN

bot. roślina zielna, → niecierpek (ogrodowy).
banksja, Banksia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny srebrnikowatych, obejmujący ok. 50 gat.;
batial
[gr. bathýs ‘głęboki’],
hydrol. strefa w morzach i oceanach obejmująca część wód głębinowych nad stokiem kontynentalnym i pas dna na stoku;
bot. roślina zielna, → bawełna.
begonia, ukośnica, Begonia,
rodzaj z rodziny begoniowatych (Begoniaceae);
bentos
[gr. bénthos ‘głębina’],
ekol. zespół organizmów roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlających dno zbiorników wodnych (bental).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia