ziarnisty

Encyklopedia PWN

opad atmosferyczny złożony z kryształów lodu o różnych kształtach (głównie 6-ramienne gwiazdki);
geol. podstawowa cecha osadów i skał osadowych polegająca na występowaniu w nich różniących się od siebie grubszych warstw i cieńszych warstewek — lamin (laminacja), których istnienie jest wynikiem zmian źródeł pochodzenia osadu, tempa jego składania, a także przerw w sedymentacji;
wewnątrzwydzielniczy układ, układ dokrewny, układ hormonalny, układ endokrynny,
zespół gruczołów, tkanek oraz komórek wytwarzających hormony — substancje biologicznie czynne uwalniane bezpośrednio do krwi (niekiedy do limfy lub płynów tkankowych) i oddziałujące wybiórczo na określone komórki i tkanki;
urządzenie do rozdzielania ciekłych mieszanin niejednorodnych (np. zawiesin, emulsji, mieszanin cieczy) na składniki o różnej gęstości;
wirówka do rozdzielania zawiesin o krystalicznej lub ziarnistej budowie cząstek stałych;
geol. powłoki mineralne powstające na powierzchni innych minerałów, skał lub gleb, gł. wskutek przesiąkania roztworów mineralnych przez podłoże, a następnie ich odparowywania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia