ziarnisty

Encyklopedia PWN

usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik, tj. wody powierzchniowe lub grunty.
ozdóbka, kosmarium, Cosmarium,
rodzaj glonów z grupy desmidii, z gromady zielenic;
minerał, siarczek niklu i żelaza (Ni,Fe)9S8;
perydotyt
[fr. péridot ‘oliwin’],
magmowa ultrazasadowa skała głębinowa, składająca się gł. z oliwinu (40–100% objętościowych) i piroksenu (0–60% objętościowych);
piroksenit
[gr.],
magmowa skała głębinowa będąca ogniwem pośrednim między skałami ultrazasadowymi a gabrami;
urządzenie roln. służące do czyszczenia lub sortowania nasion;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia