ziarnisty

Encyklopedia PWN

magmowa skała głębinowa, w skład której wchodzi gł. plagioklaz i piroksen, skaleń potasowy, często skaleniowce, oliwin, niekiedy amfibol;
grafit
[gr. gráphō ‘piszę’],
minerał, heksagonalna odmiana pierwiastka węgla; zwykle ma postać ziarnistych, łuskowych lub ziemistych skupień;
granulacja
[łac. granulum ‘ziarnko’],
astr. ziarnista struktura fotosfery Słońca wywołana zachodzącą w jego otoczce konwekcją;
halit
[gr. háls ‘sól’],
minerał, chlorek sodu NaCl;
zool. kompleksy składające się z oocytu i leżących z nim w bezpośrednim kontakcie somatycznych komórek pęcherzykowych (folikularnych), występujące u zwierząt z folikularnym typem oogenezy;
kalcyt
[łac. calx ‘wapno palone’],
minerał, odmiana polimorficzna węglanu wapnia CaCO3;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia