ziarnisty

Encyklopedia PWN

magmowa skała głębinowa składająca się prawie wyłącznie z oliwinu (zwykle częściowo przeobrażonego w serpentyn);
eklogit
[gr.],
skała metamorficzna składająca się gł. z granatu (pirop) i piroksenu (omfacyt);
potoczna nazwa owoców figowca (pospolitego);
firn
[niem.],
ziarnisty lód tworzący się w pokrywie śnieżnej;
flisz
[niem.],
geol. zespół okruchowych skał osadowych, zwykle o dużej miąższości, składający się z wielokrotnie powtarzających się warstw piaskowców, mułowców, łupków ilastych, czasem też zlepieńców;
fojait, sjenit foidowy, dawniej sjenit nefelinowy,
magmowa skała głębinowa, składająca się gł. ze skalenia alkalicznego, skaleniowca (foidu, np. nefelinu), amfibolu, piroksenu i biotytu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia