ziarnisty

Encyklopedia PWN

ciepłochronne materiały, materiały termoizolacyjne,
materiały budowlane o strukturze porowatej lub włóknistej (z luźnych włókien, dość często sprasowanych lub połączonych lepiszczem syntetycznym), stosowane do izolacji cieplnej (termicznej) różnych obiektów i urządzeń.
magmowa skała żyłowa składająca się gł. ze skaleni wapniowych, analcymu, augitu i hornblendy;
cynober
[niem.],
minerał, trygonalna odmiana siarczku rtęci HgS, krystalizująca poniżej temp. 344°C (powyżej tej temperatury krystalizuje regularny metacinnabaryt);
diament
[średniow. łacina diamentum < gr. adámas ‘niepokonany’],
minerał, regularna odmiana alotropowa pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny;
dioryt
[gr. diorízō ‘rozdzielam’],
magmowa skała głębinowa składająca się gł. z plagioklazu (zwykle andezyn) i amfibolu (hornblenda), niekiedy z dodatkiem piroksenu, biotytu, skalenia potasowego (ortoklaz, mikroklin);
minerał, arsenek miedzi Cu3As;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia