ziarnisty

Encyklopedia PWN

opad atmosferyczny złożony z bardzo małych, białych, nieprzeświecających ziarenek lodu o średnicy na ogół mniejszej od 1 mm;
teorie wyjaśniające budowę materii przy założeniu jej nieciągłej, ziarnistej struktury.
granaty
[łac. granatus ‘ziarnisty’],
miner. grupa minerałów, krzemiany metali dwu- i trójwartościowych o ogólnym wzorze chem.: [SiO4]3, gdzie M2+= Mg2+, Ca2+, Mn2+ lub Fe2+, zaś R3+ = Al3+, Fe3+ lub Cr3+; krystalizują w układzie regularnym, przeważnie w postaci dwunastościanów rombowych, tworzą też nieprawidłowe ziarna oraz skupienia ziarniste i zbite;
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
skupienie drobnych kryształów tego samego minerału (lub tej samej syntetycznej substancji krystalicznej);
ameby nagie, ameby bezskorupkowe, Amoebina,
pierwotniaki (na ogół jednojądrowe) poruszające się za pomocą płatowatych (lobopodia), rzadziej nitkowatych, nibynóżek;
ciepłochronne materiały, materiały termoizolacyjne,
materiały budowlane o strukturze porowatej lub włóknistej (z luźnych włókien, dość często sprasowanych lub połączonych lepiszczem syntetycznym), stosowane do izolacji cieplnej (termicznej) różnych obiektów i urządzeń.
magmowa skała żyłowa składająca się gł. ze skaleni wapniowych, analcymu, augitu i hornblendy;
cynober
[niem.],
minerał, trygonalna odmiana siarczku rtęci HgS, krystalizująca poniżej temp. 344°C (powyżej tej temperatury krystalizuje regularny metacinnabaryt);
diament
[średniow. łacina diamentum < gr. adámas ‘niepokonany’],
minerał, regularna odmiana alotropowa pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny;
dioryt
[gr. diorízō ‘rozdzielam’],
magmowa skała głębinowa składająca się gł. z plagioklazu (zwykle andezyn) i amfibolu (hornblenda), niekiedy z dodatkiem piroksenu, biotytu, skalenia potasowego (ortoklaz, mikroklin);
minerał, arsenek miedzi Cu3As;
magmowa skała głębinowa składająca się prawie wyłącznie z oliwinu (zwykle częściowo przeobrażonego w serpentyn);
eklogit
[gr.],
skała metamorficzna składająca się gł. z granatu (pirop) i piroksenu (omfacyt);
potoczna nazwa owoców figowca (pospolitego);
firn
[niem.],
ziarnisty lód tworzący się w pokrywie śnieżnej;
flisz
[niem.],
geol. zespół okruchowych skał osadowych, zwykle o dużej miąższości, składający się z wielokrotnie powtarzających się warstw piaskowców, mułowców, łupków ilastych, czasem też zlepieńców;
fojait, sjenit foidowy, dawniej sjenit nefelinowy,
magmowa skała głębinowa, składająca się gł. ze skalenia alkalicznego, skaleniowca (foidu, np. nefelinu), amfibolu, piroksenu i biotytu;
magmowa skała głębinowa, w skład której wchodzi gł. plagioklaz i piroksen, skaleń potasowy, często skaleniowce, oliwin, niekiedy amfibol;
grafit
[gr. gráphō ‘piszę’],
minerał, heksagonalna odmiana pierwiastka węgla; zwykle ma postać ziarnistych, łuskowych lub ziemistych skupień;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziarnisty «zawierający ziarna lub mający postać ziaren»
• ziarnistość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia