zgrzewarka

Encyklopedia PWN

urządzenie do zgrzewania;
lutozgrzewanie, lutowanie oporowe,
lutowanie na zgrzewarkach oporowych, polegające na łączeniu przedmiotów z 2 jednakowych lub różnych metali w temperaturze topnienia trzeciego metalu, który pełni funkcję lutu, przy czym ciepło konieczne do stopienia lutu wydziela się podczas przepływu prądu elektr. przez strefę lutowania;
anoda
[gr.],
w urządzeniu elektrycznym (np. zgrzewarce) lub przyrządzie elektronicznym (np. diodzie) elektroda, obdarzona ładunkiem dodatnim, odprowadzająca ujemne nośniki prądu z obszaru międzyelektrodowego.
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
część przewodząca (np. z metalu lub półprzewodnika) w aparacie (urządzeniu) elektr. (np. elektrolizerze, zgrzewarce) lub przyrządzie elektronicznym (np. tranzystorze, tyrystorze, lampie elektronowej), granicząca bezpośrednio ze środowiskiem (np. gazem, elektrolitem, półprzewodnikiem), do którego doprowadza (katoda, emiter, źródło) lub z którego odprowadza (anoda, kolektor, dren) nośniki prądu elektr., bądź w którym steruje ich ruchem (przepływem prądu) za pomocą odpowiednio zlokalizowanego pola elektr. (bramka, siatka).
pałeczka, drut lub taśma stosowane przy spawaniu i napawaniu;
stopy, których gł. składnikiem jest miedź (z wyłączeniem stopów miedzi zawierających co najmniej 10% złota lub srebra, które zalicza się do stopów złota lub srebra);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia