zgoda

Encyklopedia PWN

ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Colloquium Charitativum 1645
[łac., ‘rozmowa przyjacielska’],
spotkanie katolików i protestantów (luteranie, kalwini i bracia czescy) w Toruniu zwołane z inicjatywy Władysława IV Wazy w celu przywrócenia jedności i zgody między wyznaniami;
zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą nawet największe się rozpadają (Salustiusz).
zgoda tworzy prawo.
Cosgrave
[kọzgreıw]
Liam, ur. 13 IV 1920, Templeogue k. Dublina, zm. 4 X 2017, Dublin,
syn Williama Thomasa, polityk irlandzki, z zawodu prawnik;
Cyryl i Metody, święci,
bracia, zakonnicy i misjonarze, Grecy:
Czechowicz Gabriel, ur. 2 X 1876, okolice Mińska (Białoruś), zm. 25 IX 1938, Warszawa,
działacz polityczny, prawnik; znawca skarbowości;
Dajan-chan, właśc. Batu Mön-gke Dajan-chan, ur. 1460, zm. 1504 lub 1543,
wódz mongolski, wielki chan od 1479;
Danton
[dãtą̣]
Georges Jacques Wymowa, ur. 28 X 1759, Arcis-sur-Aube, zm. 5 IV 1794, Paryż,
jeden z przywódców rewolucji francuskiej 1789–99, adwokat, wybitny orator.
Darlan
[darlạ̃]
Jean François Wymowa, ur. 7 VIII 1881, Nérac, zm. 24 XII 1942, Algier,
fr. polityk, admirał;
David
[dawịd]
Jacques-Louis Wymowa, ur. 30 VIII 1748, Paryż, zm. 29 XII 1825, Bruksela,
malarz francuski; wybitny przedstawiciel klasycyzmu.
Degollado
[degojạdo]
Santos, ur. 1811, Guanajuato (stan Guanajuato), zm. 15 VI 1861,
Meksyk, meksykański polityk liberalny i generał;
programowy dokument rewolucji francuskiej 1789–99, uchwalony 26 VIII 1789 przez Konstytuantę na wniosek M.J. La Fayette’a;
Demetriusz I Soter, Dēmḗtrios Sōtḗr, z dynastii Seleucydów, ur. 187, zm. 149 p.n.e.,
król Azji od 162, syn Seleukosa IV Filopatora;
Det unga Sverige
[de ụ̈ŋa swạ̈rjə; szwedz., ‘młoda Szwecja’],
grupa pisarzy szwedzkich o liberalnym światopoglądzie, wzorujących się na ruchu lit. Młode Niemcy, także tytuł czasopisma wyd. od 1841 przez C.A. Adlersparrego
divortium
[łac., ‘rozwód’],
w prawie rzym. rozwiązanie małżeństwa za obopólną zgodą małżonków;
Dominik, właśc. Domenigo Guzmán, święty, ur. między 1171 a 1175, Caleruega (prow. Burgos, pn. Kastylia), zm. 6 VIII 1221, Bolonia,
hiszpański kaznodzieja, założyciel zakonu dominikanów.
Dowbor-Muśnicki Józef, ur. 25 V 1867, Garbów k. Zawichostu, zm. 26 X 1937, Batorowo k. Poznania,
generał rosyjski i polski;
dumping
[dạmpıŋ; ang.] Wymowa,
ekon. sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od kosztów wytworzenia towaru;
najliczniejsza polska regularna jednostka partyzancka podczas II wojny światowej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zgoda I
1. «stan, w którym nie ma zatargów, kłótni, konfliktów»
2. «stan, w którym ludzie mają wspólne zdanie lub odczucia w jakiejś sprawie»
3. «pozwolenie na coś»
zgoda II «partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę, np. Spotkamy się o drugiej. – Zgoda.»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia