zgoda

Encyklopedia PWN

Baranowicz Łazarz, ur. ok. 1595, zm. 13 IX 1693, Czernihów,
poeta, biskup prawosławny;
Baszir II, Bašīr II, z dynastii Szihab, ur. 1767, Ghazir, zm. 1851, Stambuł,
emir Libanu 1788–1840;
Baudouin de Courtenay
[bo:duę̣ dö kurtönẹ]
Jan Ignacy Niecisław Wymowa, ur. 13 III 1845, Radzymin, zm. 3 XI 1929, Warszawa,
najwybitniejszy polski językoznawca, jeden z największych lingwistów świata.
beatyfikacja
[łac. beatificare ‘wyróżniać’, ‘ogłaszać błogosławionym’],
w Kościele katol. akt uznania zmarłej osoby za błogosławioną oraz wyrażenia zgody na jej publiczny kult;
behawioryzm
[ang. behaviour ‘zachowanie się’],
kierunek w psychologii, który powstał na początku XX w. i stanowił aż do połowy lat 70. jeden z podstawowych paradygmatów tzw. psychologii akademickiej; zwanej też teorią zachowania, teorią bodźca–reakcji lub teorią s–r (ang. stimulusreaction).
4 X 1977–9 III 1978 pierwsze spotkanie przeglądowe w ramach procesu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwołane zgodnie z postanowieniami Aktu końcowego (KBWE).
Berlin Zachodni, Westberlin Wymowa,
od 1948 do X 1990 odrębna jednostka polityczna;
Bertold, data ur. nieznana, zm. 24 VII 1198, koło ujścia Dźwiny,
duchowny niem., cysters, biskup Inflant;
Beuys
[bois]
Joseph Wymowa, ur. 12 V 1921, Krefeld, zm. 21 I 1986, Düsseldorf,
niemiecki rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca akcji artystycznych.
cecha zachowania się człowieka polegająca na sprzeczności tego zachowania z normą prawną;
Bieńkowski Ignacy Jakub, ur. 24 VII 1771, zm. 26 IX 1838, Warszawa,
dyrektor Mennicy warszawskiej;
Bill of Rights
[bıl əw raıts] Wymowa,
właśc. An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown,
ustawa ang. z 1689;
bliższości prawo, łac. ius proximitatis,
w średniowieczu ograniczenie swobody właściciela w dysponowaniu nieruchomościami, wynikające z uprawnień krewnych;
Bohusz Ignacy, ur. ok. 1740, Wojdzgenie (Litwa), zm. 29 X 1778, Warszawa,
działacz polityczny;
Bolesław I Chrobry, z dynastii Piastów, ur. 967, zm. 17 VI 1025,
pierwszy król Polski.
Bonifacy VIII, właśc. Benedetto Gaëtani, ur. ok. 1235, Anagni, zm. 11 X 1303, Rzym,
papież od 24 XII 1294; był utalentowanym prawnikiem;
Borut, Boruta, żył w VIII w.,
książę Słowian karantańskich (przodków Słoweńców) ok. 740–ok. 750;
Borzysław, data ur. nieznana, zm. 30 VI 1317, Awinion,
arcybiskup gnieźnieński;
bracia morawscy, herrnhuci,
ewangelicka wspólnota rel. powstała 1722–27 pod wpływem niem. pietyzmu, nawiązująca do doktryny i tradycji braci czeskich.
wydzielanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zgoda I
1. «stan, w którym nie ma zatargów, kłótni, konfliktów»
2. «stan, w którym ludzie mają wspólne zdanie lub odczucia w jakiejś sprawie»
3. «pozwolenie na coś»
zgoda II «partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę, np. Spotkamy się o drugiej. – Zgoda.»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia