zgniatać

Encyklopedia PWN

operacja obróbki plast., podczas której poprzez ściskanie zmniejsza się grubość materiału;
tłoczenie przez wyoblanie połączone z jednoczesnym pocienianiem ścianki lub tylko przez pocienianie ścianki (np. naczynia cylindrycznego) przez rozwalcowywanie rolką po uprzednim umieszczeniu naczynia na trzpieniu (wzorniku);
ogół procesów technol. mających na celu nadanie elementom i wyrobom z drewna i tworzyw drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów, usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok malarsko-lakierniczych w celu wykończenia powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi;
gniotownik, zgniatacz,
roln. maszyna stosowana w procesie przygotowywania pasz (uparowanych ziemniaków, ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych) dla zwierząt gospodarskich, również w przetwórstwie owoców;
opad atmosferyczny w postaci białych, nieprzezroczystych ziaren lodu o kształcie stożkowym lub zaokrąglonym, średnicy 1–5 mm;
kruszarka, łamacz,
maszyna do wstępnego rozdrabniania kruchych materiałów (np. kamieni, rudy, gruzu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia