zgazowanie

Encyklopedia PWN

zgazowanie, półspalanie,
przemiana paliw stałych lub ciekłych w paliwa gazowe przebiegająca pod działaniem tlenu w wysokiej temperaturze, niekiedy w obecności katalizatora;
zgazowanie w złożu cienkich pokładów węgla (pozyskiwanie węgla z takich złóż klas. metodami górniczymi jest nieekon.).
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.
gaz powietrzno-wodny, gaz mieszany,
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego na przemian powietrzem i parą wodną;
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego powietrzem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia