zerową

Encyklopedia PWN

ekon. nazwa koncepcji stanu równowagi światowej (nadana przez jej krytyków i powszechnie używana), przedstawionej 1972 przez zespół pod kierownictwem D.L. Meadowsa w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego (wydanie polskie pt. Granice wzrostu 1974);
miejsce zerowe funkcji, punkt zerowy funkcji,
mat. wartość zmiennej niezależnej, dla której dana funkcja przyjmuje wartość zero;
południk ziemski, przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich, dla którego 1884 (na międzynarodowym zjeździe geografów) przyjęto zerową wartość długości geograficznej w układzie współrzędnych geograficznych.
energia kinetyczna, którą ma układ fiz. w najniższym stanie energetycznym;
statyst. hipoteza określająca prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju, tzn. odrzucenia hipotezy statystycznej, wówczas gdy hipoteza powinna być przyjęta (ponieważ jest prawdziwa).
potencjał elektrody (półogniwa), gdy powierzchniowa gęstość ładunku elektr. na granicy rozdziału metalu z roztworem elektrolitu jest równa zeru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia