zegarach kwarcowych

Encyklopedia PWN

zegar, w którym przebieg okresowy jest wytwarzany przez elektroniczny generator zawierający rezonator kwarcowy;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
inform. zegar kwarcowy wbudowany w system komputerowy;
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
rezonator piezoelektr. w postaci płytki kwarcu wykonującej drgania mech., pod wpływem przyłożonego do niej zmiennego napięcia elektr., o częst. równej częst. drgań własnych płytki;
chronometr
[gr. chrónos ‘czas’, metréō ‘mierzę’],
zegar (często przenośny) o dużej dokładności wskazań;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia