zegarach atomowych

Encyklopedia PWN

zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
paradoks zegarów, paradoks bliźniąt,
fiz. zjawisko wskazywania różnego czasu przez 2 zegary, z których jeden pozostawał w spoczynku w układzie inercjalnym, a drugi był względem niego w ruchu i po odbyciu podróży powrócił w to samo miejsce;
czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
cez, Cs, caesium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 55;
metoda zmniejszania energii kinetycznej atomów, czyli schładzania ich do bardzo niskich temperatur (rzędu 0,1 µK), oraz utrzymywania ich przez pewien czas w małym obszarze, wykorzystująca światło laserowe i pole magnetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia