zderzeniowy

Encyklopedia PWN

Szudy Józef, ur. 20 VIII 1939, Zalesie k. Szubina,
fizyk;
Westa
[łac.],
astr. planetoida pasa głównego o numerze katalogowym 4;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
fiz. proces polegający na tym, że 2 (lub więcej) poruszające się względem siebie ciała (np. bryły sztywne, cząsteczki, atomy, cząstki elementarne) zbliżają się do siebie na odpowiednio małą odległość (w przypadku ciał makroskopowych np. stykają się powierzchniami);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia