zdawkowy

Encyklopedia PWN

follis
[łac., ‘mieszek’],
brązowa moneta rzymska;
grosz
[wł. grosso ‘wielki’],
nazwa nadana w XII–XIV w. nowym europejskim monetom srebrnym, znacznie przewyższającym wartością jedyne, będące dotychczas w obiegu denary.
halerz
[niem. Heller ‘pochodzący z Hall’]:
krajcar, grajcar
[niem. Kreuzer ‘krzyżowy’],
moneta srebrna bita w Tyrolu i Trydencie 1269–71, o ciężarze 1,6 g, równa 20 denarom werońskim;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
sesterc
[łac. sestertius ‘półtrzecia (asa)’],
sestercja, sestercjusz,
moneta rzymska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia