zdawkowy

Encyklopedia PWN

papierowy znak pieniężny zastępujący monetę;
bilon
[fr.],
ekon.:
cent
[łac. centum ‘sto’],
nazwa zdawkowych jednostek monetarnych w XVIII–XX w., stanowiących 1/100 jednostki podstawowej; m.in. 1/100 dolara USA (w Stanach Zjednoczonych od 1793);
centym
[fr. centime < łac. centesimus ‘setny’],
zdawkowa jednostka monetarna wielu krajów romańskich, równa 1/100 jednostki podstawowej (franka, peso, pesety, lira).
denar
[łac. denarius ‘10 asów’],
srebrna moneta;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia