zdalne

Encyklopedia PWN

sterowanie, przy którym sygnały sterujące są przesyłane do obiektu sterowania położonego w znacznej odległości od urządzenia sterującego;
inform. (ang. distance learning), usługi edukacyjne oferowane zdalnie, najczęściej za pośrednictwem sieci komputerowych (Internetu) lub systemu wideokonferencji.
sterowanie zdalne w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym.
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
bud. doprowadzanie ciepła do pomieszczeń w celu podwyższenia w nich temperatury powietrza stosownie do potrzeb ich użytkowników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia