zbiornikowe

Encyklopedia PWN

elektrownia wodna magazynująca wodę w zbiorniku (przy zaporze lub jazie) i wykorzystująca ją w razie potrzeby do napędu turbin i wytwarzania energii elektr.;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektrownia wodna, hydroelektrownia,
elektrownia, która przetwarza energię wód na energię elektr. za pomocą turbiny wodnej sprzęgniętej z generatorem energii elektr.;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
pojazd szynowy przeznaczony do przewozu osób (w. pasażerski, osobowy) lub ładunków (w. towarowy), przemieszczany po torze za pomocą środka trakcyjnego (pojazd trakcyjny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia