zbiorem pustym

Encyklopedia PWN

mat.:
cebula, cebula zwyczajna, właśc. czosnek cebula, Allium cepa,
gatunek cebulowej rośliny warzywnej z rodzaju czosnek, pochodzący z zachodniej i środkowej Azji, uprawiany w strefie ciepłej i umiarkowanej na całym świecie już od starożytności (Egipt, Grecja, Rzym, Babilonia);
formularze
[łac. formula ‘reguła’, ‘wzorzec’],
zbiory odpisów dawnych dokumentów; używane w kancelariach jako wzory przy sporządzaniu konceptu wystawionego dokumentu, np. księga kancelaryjna S. Ciołka z 1428–38;
Latawiec Bogusława, ur. 25 IX 1939, Wołomin,
poetka, prozaik, krytyk literacki.
oliwka europejska, oliwka uprawna, drzewo oliwne, Olea europea,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny oliwkowatych pochodzący z Azji Mniejszej, uprawiany w Europie od ponad 4 tys. lat;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia