zbiorem pustym

Encyklopedia PWN

mat. zbiór wszystkich punktów brzegowych rozważanego zbioru (zawartego w pewnej przestrzeni topologicznej), czyli punktów tego zbioru mających w każdym swoim otoczeniu punkty przestrzeni spoza zbioru.
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
Leśniewski Stanisław, ur. 28 III 1886, Sierpuchowo (Rosja), zm. 13 V 1939, Warszawa,
logik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.
mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
log. oryginalne systemy logiczne stworzone przez S. Leśniewskiego;
mat. liczba przypisana zbiorowi lub przestrzeni w taki sposób, by punkt miał wymiar równy 0, prosta — 1, płaszczyzna — 2.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia