zbiorami otwartymi

Encyklopedia PWN

Holberg Ludvig, ur. 3 XII 1684, Bergen (Norwegia), zm. 28 I 1754, Kopenhaga,
duński komediopisarz i historyk, pochodzenia norweskiego; twórca duńskiego języka lit. i dramatu nar.; prekursor idei racjonalizmu i oświecenia w Danii.
ekon. urządzenie księgowe służące do ewidencji, wyrażonych w jednostkach pieniężnych, zdarzeń gospodarczych lub finansowych.
Kuroń Jacek, ur. 3 III 1934, Lwów, zm. 17 VI 2004, Warszawa,
działacz polityczny i społeczny.
Martynow Leonid N., ur. 22 V 1905, Omsk, zm. 21 VI 1980, Moskwa,
poeta rosyjski;
placówka powstała 1950 (otwarta 1952) w Warszawie jako Muzeum A. Mickiewicza i J. Słowackiego, 1955–71 pod nazwą Muzeum Adama Mickiewicza, od 1971 obecna nazwa;
mat. spójny zbiór otwarty w przestrzeni euklidesowej;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
mat. zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających nierówności postaci: a < x < b — oznaczenie (a, b), x < a — oznaczenie (−∞, a), x > a — oznaczenie (a, +∞), lub też analogiczne nierówności nieostre: axb, x ≤ a, xa — oznaczenia [a, b] lub 〈a, b〉, (−∞, a] lub (–∞, a〉, [a, +∞) lub 〈a, +∞);
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
mat. przestrzeń topologiczna, w której każdy podzbiór jest zbiorem otwartym;
mat. przestrzeń topologiczna, w której dowolne 2 punkty można połączyć łukiem, tzn. zbiorem homeomorficznym z odcinkiem z końcami, lub drogą, tzn. ciągłym obrazem odcinka (definicje równoważne);
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
mat. podstawowy obiekt geometryczny matematyki współczesnej, uogólnienie pojęcia krzywej i powierzchni;
rozmaitość różniczkowa, rozmaitość n-wymiarowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii i topologii — taka przestrzeń topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne z pewnym zbiorem otwartym w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej.
polityka rządu rosyjskiego prowadzona w okresie zaborów w celu wpojenia rosyjskiej kultury oraz świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie zajęte w wyniku rozbiorów Polski; panował pogląd, że dialekty języków białoruskiego i ukraińskiego są regionalnymi odmianami języka rosyjskiego, wyznawcy prawosławia oraz katolicyzmu obrządku greckiego są Rosjanami, ludność polska, litewska i żydowska zaś powinna przyjąć język, kulturę i religię Rosjan.
Singh Puran, ur. 17 II 1881, Sarhadd (obecnie w Pakistanie), zm. 31 III 1931, Dehradun,
indyjski poeta i teoretyk literatury, piszący w językach pendżabskim, ang. i hindi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia