zbiorami otwartymi

Encyklopedia PWN

log. oryginalne systemy logiczne stworzone przez S. Leśniewskiego;
biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
Iwaszkiewicz Jarosław (Leon), ur. 20 II 1894, Kalnik (Ukraina), zm. 2 III 1980, Warszawa,
poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i tłumacz.
placówka zał. 1919 jako Muzeum Wojsk. (z siedzibą w Zamku Król. w Warszawie); gromadziło kilkaset obiektów z okresu I wojny światowej;
Branicki Konstanty Grzegorz, ur. 9 V 1824, majątek rodzinny k. Białej Cerkwi (Ukraina), zm. 14 VII 1884, Paryż,
brat Aleksandra, mecenas nauk przyr., ornitolog amator, kolekcjoner zbiorów zoologicznych;
British Museum, The
[đə brı̣tısz mjuzị:əm],
Muzeum Brytyjskie,
największe muzeum Wielkiej Brytanii z siedzibą w Londynie; zał. ustawą parlamentu ang. 1753 jako miejsce przechowywania przekazanej testamentem narodowi ang. kolekcji lekarza, uczonego i kolekcjonera starożytności, H. Sloana;
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.
muzeum sztuki nowoczesnej, zał. przez H. Kröller-Müller i A. Kröllera;
Luwr, Louvre,
dawny pałac król. w Paryżu, usytuowany na prawym brzegu Sekwany, obecnie siedziba muzeów (Musée du Louvre i Musée des Arts Décoratifs).
Museum of Mankind
[mjuzị:əm əw mänkạınd],
Muzeum Ludzkości w Londynie,
muzeum zał. 1970 jako oddział British Museum, prezentujące zbiory etnogr., zwłaszcza z Afryki, Azji, Środkowego Wschodu, Oceanii, obu Ameryk i Europy Wschodniej, gł. z XIX i XX w.;
muzeum
[łac. < gr. mouseíon ‘świątynia muz’],
instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie materialnych świadectw cywilizacji człowieka i jego otoczenia, ich naukowe opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie w celu badań, nauczania i rozrywki;
Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu,
placówka powstała 1869–70 w odrestaurowanym średniow. zamku.
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A.S. Puszkina w Moskwie, Muziej izobrazitielnych iskusstw imieni A.S. Puszkina,
placówka otwarta 1912 pod nazwą Muzeum Sztuk Pięknych im. Aleksandra III, jako część Uniw. Moskiewskiego;
muzeum w Dulwich
[m. w də̣lıcz],
Dulwich Picture Gallery,
najstarsza udostępniona publicznie ang. galeria sztuki o charakterze muzeum;
mat. każdy kompleks symplicjalny K, mający tyle wierzchołków a1, a2, ... , an, ile jest elementów skończonego pokrycia przestrzeni topologicznej X zbiorami otwartymi U1, U2, ... , Un (X = U1 U2 ... Un), oraz spełniający warunek: wierzchołki tworzą sympleks w K wtedy i tylko wtedy, gdy elementy pokrycia o takich samych wskaźnikach jak dane wierzchołki mają niepuste przecięcie;
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
mat. rodzina podzbiorów w przestrzeni topologicznej, w sumie dająca całą przestrzeń;
mat. przestrzeń topologiczna X, będąca przestrzenią Hausdorffa (każde 2 punkty leżą odpowiednio w 2 rozłącznych podzbiorach otwartych) oraz taka, że z każdej rodziny zbiorów otwartych w X, dającej w sumie X, można wybrać skończoną podrodzinę, której elementy też sumują się do X.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia