zasadowe

Encyklopedia PWN

produkty stosowane do usuwania zanieczyszczeń z różnorodnych podłoży (do ś.m. nie zalicza się środków piorących i szamponów);
leki zobojętniające kwaśność soku żołądkowego;
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
ofiolitowy kompleks, ofiolit
[gr. óphis ‘wąż’, líthos ‘kamień’],
geol. kompleks skalny o charakterystycznym składzie, stanowiący fragment litosfery oceanicznej włączony w wyniku procesu obdukcji w obręb orogenu, rozwiniętego na kontynent. skorupie ziemskiej;
sól kwasu octowego i ołowiu:
patyna
[wł. < łac.],
grynszpan szlachetny, śniedź,
cienka (50–80 µm) warstewka, najczęściej o niebieskozielonej barwie, pokrywająca powierzchnię wyrobów z miedzi i jej stopów i chroniąca głębsze warstwy metalu przed korozją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia