zasadowe

Encyklopedia PWN

barwniki zasadowe, barwniki kationowe,
barwniki syntetyczne o słabo zasadowym charakterze, które w wodzie dysocjują z odszczepieniem barwnego kationu, wiążącego się z barwionym włóknem;
związki nieorg., tlenki metali reagujące z wodą z wytworzeniem wodorotlenków;
skały magmowe ubogie w krzemionkę, o zawartości 44–53% SiO2;
akumulator elektryczny, w którym elektrolitem jest roztwór wodorotlenku (zasada);
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia