zasada

Encyklopedia PWN

biogenetyczne prawo, prawo rekapitulacji,
prawo, wg którego w rozwoju osobniczym organizmów powtarzane są gł. etapy ich historii rodowej („ontogeneza powtarza filogenezę”).
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
bis de eadem re ne sit actio
[łac., ‘dwa razy w tej samej sprawie nie przysługuje skarga’],
zasada prawa rzymskiego oznaczająca, że nie należy prowadzić powtórnego procesu o ten sam przedmiot sporu.
Blasis
[blazịs]
Carlo, ur. 4 XI 1795, Neapol, zm. 15 I 1878, Cernobbio,
wł. tancerz i choreograf, teoretyk baletu;
awangardowe ugrupowanie artystyczne, działające 1924–26 w Warszawie, niemające statusu formalnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia