zasada inwentaryzacji

Encyklopedia PWN

inwentaryzacja
[łac.],
ekon.:
ekon. rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu.
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
Fayol
[fajọl]
Henri, ur. 29 VII 1841, Stambuł, zm. 19 XI 1925, Paryż,
francuski inżynier górnik, jeden z twórców nauki organizacji i zarządzania;
ekon. urządzenia księgowe stosowane w jednostkach prowadzących rachunkowość, służące do rejestracji operacji gospodarczych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia