zasadą bezwładności

Encyklopedia PWN

fiz. pierwsza zasada dynamiki, → Newtona zasady dynamiki.
siła bezwładności, siła pozorna,
fiz. siła występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia, nie związana z oddziaływaniem żadnych konkretnych ciał;
sformułowane 1687 przez I. Newtona 3 podstawowe prawa dynamiki klasycznej.
d’Alemberta zasada, zasada d’Alemberta–Lagrange’a,
jedna z różniczkowych zasad wariacyjnych mechaniki klas. nierelatywistycznej, stanowiąca bardzo ogólne sformułowanie praw ruchu układów mechanicznych.
zasada sformułowana 1883 przez E. Macha w wyniku kryt. analizy podstaw mechaniki newtonowskiej;
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia