zarodkiem

Encyklopedia PWN

zarodek, embrion,
zool. powstały w wyniku zapłodnienia lub partenogenezy organizm zwierzęcy na pierwszym etapie cyklu rozwojowego;
bot. u roślin nasiennych zawiązek rośliny, rozwijający się w nasionie;
biol. instytucja zajmująca się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją zarodków ssaków (także człowieka), znajdujących się przeważnie w stadium blastocysty;
namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
nasiono, dawniej nasienie,
bot. organ rozmnażania roślin, powstający z zapłodnionego zalążka, złożony z łupiny nasiennej, zarodka, tkanki spichrzowej stanowiącej zapas pokarmu na czas kiełkowania (bielmo, prabielmo lub obielmo);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia