zapisująca

Encyklopedia PWN

banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza F, sytuujący dźwięk f na czwartej linii;
Boys
[boız]
Sir Charles Vernon, ur. 15 III 1855, Wing, zm. 30 III 1944, Saint Mary Bourne (hrab. Hampshire),
ang. fizyk i wynalazca;
jeden z 3 systemów pisma, które powstały w Indiach, o nie ustalonym ostatecznie pochodzeniu (prawdopodobnie północnosemickim);
byliny, zw. również starinami,
ros. liryczne pieśni epickie, o tematyce bohaterskiej lub społ.-obyczajowej.
muz. tonacja majorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna minorowa a-moll.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia