zapisująca

Encyklopedia PWN

muz. tonacja majorowa, zapisywana z 4 bemolami, jak pokrewna minorowa f-moll.
ashab, aṣḥāb, sahaba
[arab., l. mn. ‘towarzysze’, l.p. ‘sahabi’],
towarzysze Proroka Mahometa;
pojęcie mat. o następującej treści: dwie funkcje f(x) i g(x) są asymptotycznie równe w punkcie x = a (a może być równe ±∞), co zapisuje się f(x) ≃ g(x), jeśli ;
mat. teoret. model urządzenia działającego samoczynnie, mającego zdolność przyjmowania sygnałów z otoczenia, zmieniania swoich stanów wewn. i wysyłania sygnałów do otoczenia;
muz. tonacja majorowa, zapisywana z 2 bemolami, jak pokrewna minorowa g-moll.
muz. tonacja minorowa, zapisywana z 5 bemolami, jak pokrewna majorowa Des-dur.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia