zapisująca

Encyklopedia PWN

muz. tonacja minorowa, zapisywana z 7 krzyżykami, jak pokrewna majorowa Cis-dur.
akumulator
[łac.],
inform. wyróżniony rejestr dawnych procesorów; był z niego pobierany argument działań arytmetycznych i zapisywany wynik.
Algol
[ang. algorithmic language] Wymowa,
inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1958–60 przez grupę matematyków i logików europejskich;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza C, sytuujący dźwięk c1 na trzeciej linii; używany do zapisywania partii altówki.
ampeks, ampex,
system zapisywania obrazu i dźwięku na taśmie magnet., oprac. w firmie Ampex (USA);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia