zapisująca

Encyklopedia PWN

wideo-
[łac.],
video-,
pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z techniką przekazywania (zapisywania, odtwarzania) obrazu (nieruchomego i ruchomego);
Xibe, Sibe, Sibo,
grupa etniczna mieszkająca w północno-zachodnich Chinach, posiadająca status oficjalnie uznanej narodowości;
Yao, Jao,
grupa etniczna mieszkająca gł. w Chinach (2,1 mln) i Wietnamie (zw. Dao, 474 tys.),
yuefu, jüe-fu, urząd muzyki,
instytucja chiń. działająca w I w. p.n.e.–VI w. n.e., w której m.in. zbierano i zapisywano poezję lud.
zool. jedno z podstawowych pojęć w naukach behawioralnych, np. etologia, psychologia zwierząt, ekologia behawioralna i socjobiologia, behawioryzm, a także ważne pojęcie w psychologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia