zapisująca

Encyklopedia PWN

pismo alfabetyczne tur. Ujgurów, powstałe w VIII w.
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
mat. ułamek, którego mianownik jest potęgą liczby 10 i który zapisuje się bez kreski ułamkowej, np. 0,75 (= 75/100), –2,035 (= –2035/1000).
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci szeregu liczbowego a0 + a110–1 + a210–2 + ... (a0 — liczba całkowita, a1, a2, ... — cyfry od 0 do 9), zapisywanego w postaci a0,a1a2a3 ... (np. 31,158 ...);
undulator
[łac.],
aparat telegr. odbiorczy o zapisie pisakowym, oparty na alfabecie Morse’a, zapisujący przebieg sygnału na taśmie papierowej.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia