zapisująca

Encyklopedia PWN

proces zapisywania programów telewizyjnych w celu ich ponownego (często wielokrotnego) odtworzenia i nadania;
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza C sytuujący nutę c1 na czwartej linii;
termograf
[gr.],
termometr zapisujący samoczynnie zmiany wartości temperatury w zależności od czasu;
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
muz. opracowanie utworu muz. na inny niż w oryginale zespół wykonawczy (orkiestracja) lub inny instrument;
transliteracja
[łac. trans ‘za’, ‘poza’, littera ‘litera’],
sposób zapisywania utrwalonych w piśmie tekstów, wyrazów, literami innego alfabetu, na zasadzie oddawania każdej litery jednego alfabetu odpowiednią literą innego alfabetu, bez uwzględnienia właściwości wymowy wyrazów;
metoda opt. zapisywania na taśmie film. dźwięku towarzyszącego filmowi
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia