zapisująca

Encyklopedia PWN

skrzypcowy klucz, klucz wiolinowy,
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza G sytuujący nutę g1 na drugiej linii;
ekon. pojęcie zwiazane z socjalistyczną utopią 1. połowy XIX w., oznaczające członków falangi, którzy wnosili do niej wyłącznie własną pracę bez żadnych nakładów finansowych;
streamer
[strị:mər; ang.],
inform. pamięć komputerowa, której głównym elementem jest taśma magnetyczna o dużej pojemności, przeznaczona do okresowego zapisywania kopii danych zgromadzonych na dyskach magnetycznych.
symilografia
[łac.-gr.],
telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, faksymilografia,
dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci nieruchomych obrazów (np.: pisma, rysunków, fotografii, map, schematów) pomiędzy 2 odległymi aparatami symilograficznymi, za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego.
mat. jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, pozwalające w pewnych sytuacjach nadać ścisły sens dodawaniu nieskończonej liczby składników;
mat. pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 16 — liczby zapisuje się, używając cyfr arabskich oraz 6 znaków literowych A–F;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia