zapamiętywać

Encyklopedia PWN

Smirnow Anatol A., ur. 1894, zm. 1980,
psycholog rosyjski;
zool. proces biologiczny polegający na postępujących w czasie zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i narządów, których ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu.
stereotyp
[gr.],
podzielane społecznie wiedza, poglądy i oczekiwania wobec danej grupy społ.;
inform. struktura danych złożona z dowolnej liczby elementów składowych, ze zdefiniowanymi funkcjami: połóż, pobierz oraz czy pusty;
upośledzenie umysłowe, dawniej oligofrenia, niedorozwój umysłowy,
med. stan wyrażający się gł. nieosiągnięciem odpowiedniej dla wieku sprawności procesów poznawczych, tj. zdolności spostrzegania, pojmowania, oceniania, rozumowania, zapamiętywania, mówienia, wypracowywania reakcji i uczenia się;
inform. sposób zapisu liczb w komputerze (arytmetyka komputerowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia