zapamiętywać

Encyklopedia PWN

inform. rozwiązanie techn. w komputerze umożliwiające równoczesne wykonywanie przez komputer wielu różnych działań, np. wykonywania jednego programu i jednoczesnej transmisji danych z dysku
elektron.:
med. grupa stanów chorobowych polegających na ilościowych lub jakościowych zmianach przytomności, jednej z podstawowych czynności ośrodkowego układu nerwowego, która sprawia iż odczuwamy: jasność, wyrazistość i wierność spostrzeganego obrazu otoczenia oraz siebie samego, swą czujność, obecność i gotowość do reagowania na zachodzące wydarzenia.
rejestr
[łac.],
inform. układ pamięci wewnątrz procesora (mieszczący najczęściej jedno słowo), służący do chwilowego zapamiętywania danych i wyników operacji oraz do ich przetwarzania;
fizjol. stan funkcjonalny mózgu, przeciwny do czuwania, charakteryzujący się silnie obniżoną łącznością zmysłową organizmu ze środowiskiem.
skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
inform.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia