zapalenie trzustki

Encyklopedia PWN

med. stan zapalny trzustki, ostry lub przewlekły.
lecznicze preparaty otrzymywane z trzustki zwierzęcej, zawierające m.in. zespół enzymów: lipazę, amylazę, trypsynę;
nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek, świnka,
ostra wirusowa choroba zakaźna wieku dziecięcego;
panniculitis
[łac.],
med. stan zapalny tkanki tłuszczowej;
wieloczynnościowy, największy gruczoł kręgowców, funkcjonalnie związany głównie z układem pokarmowym, odgrywający bardzo ważną rolę w przemianie materii.
med. zwiększone wydalanie tłuszczów ze stolcem;
schorzenie dziedziczne (dziedziczenie autosomalne recesywne), polegające na nieprawidłowym wydzielaniu wszystkich gruczołów wydzielania zewnętrznego;
biegunka, rozwolnienie,
med. objaw schorzenia ogólnego lub schorzenia przewodu pokarmowego, w którym dochodzi do zbyt częstego oddawania stolca, tj. więcej niż 3 razy na dobę;
Borszewski Jerzy, ur. 26 VI 1915, Nowy Targ, zm. 16 XI 1959, Poznań,
chirurg;
półsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracyklin;
Górski Marian Marcin, ur. 31 X 1910, Dolsk, zm. 31 III 1982, Gdańsk,
internista;
przytarczycowe gruczoły, gruczoły przytarczowe, przytarczyce,
gruczoły dokrewne ssaków, wytwarzające parathormon;
med. zespół objawów będących wynikiem nieprawidłowego trawienia i wchłaniania składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym (wszystkich, większości, niektórych lub jednego składnika pokarmowego);
med. żółtawe zabarwienie skóry, twardówki, spojówek, błon śluzowych i narządów wewn., spowodowane przechodzeniem barwników żółciowych z krwi do tkanek;
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia