zapalenie opon mózgowych

Encyklopedia PWN

med. choroba infekcyjna z głównym nasileniem procesu zapalnego w tkankach opon mózgowo-rdzeniowych;
choroba zakaźna wywołana przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis;
łącznotkankowe błony oddzielające powierzchnię mózgu i rdzenia kręgowego od otaczających je kości i stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi.
mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
dwoinki, diplokoki,
niejednorodna systematycznie grupa bakterii kulistych, ziarenkowców, układających się najczęściej parami;
paciorkowce, streptokoki,
bakterie Gram-dodatnie o kształcie kulistym, występujące w parach (dwoinki) lub tworzące łańcuszki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia