zapalenie opon mózgowych

Encyklopedia PWN

med. choroba infekcyjna z głównym nasileniem procesu zapalnego w tkankach opon mózgowo-rdzeniowych;
choroba zakaźna wywołana przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis;
łącznotkankowe błony oddzielające powierzchnię mózgu i rdzenia kręgowego od otaczających je kości i stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi.
mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
dwoinki, diplokoki,
niejednorodna systematycznie grupa bakterii kulistych, ziarenkowców, układających się najczęściej parami;
paciorkowce, streptokoki,
bakterie Gram-dodatnie o kształcie kulistym, występujące w parach (dwoinki) lub tworzące łańcuszki;
meningokoki, dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
bakterie wywołujące ropne zapalenie opon mózgowych;
objaw diagnostyczny;
Bujak Władysław Wiktor, ur. 26 VII 1883, Kraków, zm. 20 IX 1969, tamże,
lekarz pediatra, działacz społeczny;
Flexner
[flẹksnər]
Simon, ur. 25 III 1863, Louisville (stan Kentucky), zm. 2 V 1946, Nowy Jork,
amer. bakteriolog i patolog;
Galgani Gemma, święta, ur. 12 III 1878, Borgo Nuovo di Camigliano k. Lukki (Toskania), zm. 11 IV 1903, tamże,
wł. stygmatyczka, tercjarka pasjonistka;
gonokok, dwoinka rzeżączki, Neisseria gonorrhoeae,
ziarenkowiec wywołujący u człowieka rzeżączkę;
swoista zdolność drobnoustroju do przenikania przez bariery obronne ustroju oraz rozprzestrzeniania się i namnażania w organizmie zakażonym;
kurcz, spazm,
bezwiedne, nadmierne skurcze mięśni;
wet. przewlekła choroba zakaźna owiec wywoływana przez wirus powolny (rodzina Retroviridae, podrodzina Lentivirinae);
med. wyrzucanie treści żołądka przez przełyk i jamę ustną w następstwie pobudzenia ośrodka wymiotnego w rdzeniu przedłużonym;
afazja
[gr. aphasíā ‘niemota’],
zaburzenie mowy;
glutaminowy kwas, kwas α-aminoglutarowy,
aminokwas endogenny, jedyny aminokwas syntezowany przez rośliny i zwierzęta bezpośrednio z wolnego amoniaku i kwasu α-ketoglutarowego;

Słownik języka polskiego PWN

kleszczowe zapalenie opon mózgowych «ostra choroba zakaźna wywoływana wirusem przenoszonym na człowieka poprzez ukąszenie kleszcza»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia