zapalenie żył

Encyklopedia PWN

guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie wielotętnicze,
choroba zaliczana do kolagenoz, charakteryzująca się procesem zapalnym obejmującym ściany małych i średnich naczyń tętniczych.
ostra wirusowa choroba dróg oddechowych dzieci, z charakterystycznym obrzękiem błony śluzowej w podgłośniowej części krtani i lepką, zasychającą wydzieliną w drogach oddechowych;
choroba o nieznanej etiologii, stan zapalny dotyczący gł. tętnic średniej wielkości w obrębie kończyn dolnych (w 80% przypadków), rzadziej w obrębie kończyn górnych, obejmujący wszystkie warstwy ściany naczynia, prowadzący do powstawania zakrzepów i zarastania światła naczyń;
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
panniculitis
[łac.],
med. stan zapalny tkanki tłuszczowej;
wieloczynnościowy, największy gruczoł kręgowców, funkcjonalnie związany głównie z układem pokarmowym, odgrywający bardzo ważną rolę w przemianie materii.
Diogenes z Synopy, Diogénēs Synōpeús, ur. ok. 413, zm. 323 p.n.e.,
filozof grecki ze szkoły cyników.
med. stan zapalny macicy i otaczających ją tkanek, związany przyczynowo z odbytym porodem, rozpoczynający się z reguły w pierwszych dniach połogu;
Barnard
[bạ:rna:rd]
Christiaan Neethling Wymowa, ur. 8 XI 1922, Beaufort West, zm. 2 IX 2001, Pafos (Cypr),
kardiochirurg południowoafrykański.
Bergson
[bergsą̣]
Henri Wymowa, ur. 18 X 1859, Paryż, zm. 4 I 1941, tamże,
filozof francuski, jeden z najważniejszych myślicieli XX w..
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
choroby, poza amebozą, wywołane przez wolno żyjące pełzaki, występujące w całym świecie;
wstrząs, szok,
med. zagrażający życiu zespół objawów załamania homeostazy organizmu, występujący z powodu niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki i narządy, a w związku z tym niedostateczną podażą tlenu do komórek, ich niedożywienia i usuwania z nich produktów przemiany materii;
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
med. upośledzenie chodzenia;
częstoskurcz, tachykardia,
znaczne przyspieszenie czynności serca 140–220/min, rodzaj arytmii;
Galgani Gemma, święta, ur. 12 III 1878, Borgo Nuovo di Camigliano k. Lukki (Toskania), zm. 11 IV 1903, tamże,
wł. stygmatyczka, tercjarka pasjonistka;
górska choroba, choroba wysokościowa,
zespół objawów chorobowych występujących u osób przebywających na dużych wysokościach, spowodowanych występującym tam obniżeniem ciśnienia atmosferycznego i zmniejszeniem się ilości tlenu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia